Baanreglement

Baanreglement

Baanreglement & Hanteren van wapens Kopie downloaden (pdf) Algemeen 1    Schietbanen zijn overwegend gelijk qua gebruik. Daar waar er aanvullende, dan wel afwijkende bepalingen zijn, moet dit zijn verwoord in een apart voorschrift. 2    Behoudens tijdens...
KNSA regels

KNSA regels

KNSA Veiligheidsregels Kopie downloaden (pdf) 1    Bij afwezigheid van zowel de bestuurder als de Verenigings Veiligheids-functionaris mag er niet geschoten worden. 2    De attitude van een sportschutter dient voorbeeldig te zijn en mag geen aanleiding geven tot...