Ons Geschiedenis

Op 28 januari 1958 was de officiële oprichting In het begin werd er geschoten bij smederij Grievink aan de Oranjelaan. Op die plek staat nu het pand van ‘Passé Partout’ Toen het hier niet meer kon, werd er een poosje ‘gewoon’ in het bos geschoten.

Twee zeer trouwe leden van de vereniging vertellen hieronder over hun ervaringen. Het zijn de heren Denekamp en Hulleman. Harry Denekamp is al lid vanaf 1962 en Gert Hulleman vanaf 1968.

4924216900-300x199Op 11 December 1957te 20.00 uur werd in café Paalman te Diepenveen een vergadering belegd, ten einde te komen tot de heroprichting van de door oorlogsgeweld geliquideerde schietvereniging. De heer Zon-nenberg zegde hierbij toe zijn medewerking te verlenen bij het aanschaffen van een wapen, als-mede bij het opstellen der voor-lopige reglementen. Om aan het eerste geld te komen werden er renteloze obligaties uitgegeven onder de leden van f2,50 met de boodschap zelf actief te worden in het leden werven. Als naam van de vereniging werd besloten de vroegere naam: Schietvereniging “De Vijf Rozen” te handhaven.

In 1968 toen ik ( Gert Hulleman, red. ) lid werd, werd er geschoten op een terrein aan de Averlosehoutweg achter het huis van de familie Niemeijer. We schoten in een klein houten schuurtje met één ruimte waar de wachtenden ook zaten. Dat er leden bij zaten die soms een flinke mop vertelden zodat de schutter meer zat te lachen dan te schieten lag hierbij natuurlijk voor de hand.9637975882-300x214

We schoten op een kaart die twaalf meter moest worden weggedraaid door middel van een zelfbedachte constructie, te weten een klein fietswiel waarbij door de velg een koord liep naar een katrol twaalf meter verderop. Op het koord zat een zelfbedachte klem waar de kaart in werd gezet en schieten maar. Als bescherming tegen de kogels lag er een flinke hoop zand achter de kaart waar de munitie in terecht kwam. In deze tijd waren er al plannen voor de nieuwbouwwijk de “Vossebeld” en dat betekende dus dat de vereniging een ander onderkomen moest gaan zoeken want we schoten in de richting van het bouwterrein. Dat lukte niet op korte termijn, maar ons lid E. Heijser stelde voor om zolang bij hem in de smederij te komen schieten tot we een ander terrein hadden gevonden.

En zo gebeurde het. Het gebouwtje, een soort van kippenhok, dat was ontworpen en gebouwd door het lid W.Hopman, werd afgebroken en opgeslagen in de kapschuur van B.Hemeltjen, ook lid. Zo’n twee jaar ongeveer duurde het schieten in de smederij waarbij we elke keer de baan moesten “opzetten”, dat wilde zeggen de toegangsdeur moest gebarricadeerd worden en een kogelvanger geplaatst. Met de boodschap aan de familie om maar niet bij de deur in de buurt te komen kon er geschoten worden. Frits Jansen, één van de leden, woonde aan de Olsterweg en had een flinke lap grond en bood ons aan om de schietkeet daar neer te zetten.

8332061791-300x199De onderdelen werden weer te voorschijn gehaald en opgebouwd en we konden weer schieten. Het ledental liep wat op en de schietkeet werd een beetje te klein maar de heer Hopman bestelde hout en en er werd een even groot gedeelte bij aan gebouwd. Het was uiteindelijk ook beter om de wachtenden te scheiden van de schutters, ’s Winters werd er een houtkachel gestookt en later kwam er olie. Het was soms zo bloedheet in het kleine gebouwtje dat er flink tegenaan gedronken moest worden wat natuurlijk wel goed voor de kas was. De wapens werden in die tijd in bewaring gehouden bij de familie Jansen in een kast in de slaapkamer en werden in de kruiwagen naar de schietkeet gereden. Dat kon toen nog allemaal, want er werd nog niet of nauwelijks gecontroleerd door de politie.

De tijd verstreek, het ledental steeg en het onderkomen voldeed niet meer aan de tijd, daar kwam nog bij, en dat versnelde de zaak, dat de geluidshinder te hoog was, er waren klachten. We probeerden nog van alles om er onderuit te komen, we konden zelfs door middel van foto’s laten zien dat er een familie eenden broedde onder de kogelvanger en dat de eekhoorns onder het schieten over de beschermmuur liepen, maar het mocht niet baten. Er werden plannen gemaakt voor een geheel nieuw overdekt onderkomen bestaande uit twee achter elkaar geplaatste garageboxen met daarachter een be-tonbuizenstelsel waar we door konden schieten.

3684467283-272x182Ondertussen werd het terrein netjes afgepaald en opgeschoond, er werden coniferen geplant en er kwam een toegangshek aan de weg. De opening van dit nieuwe onder-komen was in maart 1988. Maar het ledental steeg door en ook deze accommodatie voldeed niet meer. De disciplines breidden zich uit. Schoten we eerst met vuurbuks en luchtbuks, nu is er het pistool en revolver bijgekomen. We hadden ook meer schietbanen nodig. Dus hebben we de tekentafel weer opgezocht en een geheel nieuw ontwerp bedacht. Financieel kon het amper, maar met wat sportsubsidie en alle hulp tijdens de bouw van de leden en niet te vergeten de firma Jolink die veel shovelwerk heeft verzet, konden we het nieuwe gebouw in 2005 in gebruik nemen.

En zeg nu zelf, staat het er mooi bij, of niet?

new-vereniging