Lid worden

Om lid te worden van Schietvereniging “De Vijf Rozen” is het volgende nodig:

  • Interesse in de schietsport.
  • Een “Verklaring Omtrent Gedrag” (zie ook de tekst verderop voor uitleg en een aanvraagformulier)
  • Je mag GEEN strafblad hebben
  • Je mag NIET in aanraking zijn geweest met justitie i.v.m. een misdrijf (hieronder vallen geen bekeuringen, overtredingen e.d.)
  • Twee dezelfde pasfoto’s
  • Een aanmeldingsformulier om je aan te melden als aspirant-lid tevens contribuant / licentiehouder KNSA ( verkrijgbaar bij de secretaris)

Om lid te worden van een schietvereniging heb je GEEN “wapenvergunning” (verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen) nodig.

Het eerste jaar van lidmaatschap is het zelfs niet mogelijk om zo’n velof tot voorhanden hebben aan te vragen.

In het eerste jaar van lidmaatschap kun je alleen schieten met verenigingswapens.

Voordat je wordt aangenomen als lid dien je te voldoen aan een aantal criteria die genoemd worden in het huishoudelijk reglement (Huishoudelijk Reglement). Deze zijn o.a. het voldaan hebben aan de eisen tot regelmatige schietoefeningen met het soort wapen waarvoor een verlof wordt aangevraagd, vooral voldoende bekwaamheid hebben en vooral veilig kunnen handelen hiermee, vervolgens is een en ander verder ter beoordeling aan het bestuur, dit kunnen ook persoonlijke gedragingen en omgangsvormen betreffen binnen de vereniging.

Munitie om je schietoefeningen te doen kun je zolang je nog geen “verlof tot voorhanden hebben” hebt alleen kopen bij de vereniging, schiet je niet al de gekochte munitie op dan kan je deze op de club bewaren. Het constateren van meegenomen munitie leidt tot verwijdering van de vereniging.